maj 10, 2017

Jaki powinien być system do zarządzania projektami?

W ostatnim czasie dla większości firm kluczową kwestią stała się potrzeba ujednolicenia sposobów realizacji projektów. Zazwyczaj organizacje realizujące projekty muszą sprawnie wykonywać wszystkie zadania w uzgodnionych termiach. W celu zapewnienia swobody w procesie tworzenia projektu oraz możliwości jego realizacji zgodnie zaplanowanym harmonogramem niezbędne jest korzystanie z systemu do zarządzania projektami. System do zarządzania projektami stanowi narzędzie niezbędne każdemu project managerowi, które zostało stworzone z myślą o tym, aby ułatwić pracę nad realizacją zaplanowanych projektów.

Dobry system do zarządzania projektami powinien:

  1. Umożliwiać kompleksowe zarządzanie projektami rozumiane jako możliwość śledzenia priorytetów, monitorowania realizacji i określania stopienia zaawansowania zadań;
  2. Umożliwiać kontrolę budżetu wraz z wysyłaniem automatycznych powiadomień w przypadku pojawienia się ryzyka przekroczenia zaplanowanych kosztów;
  3. Wspierać zarządzanie dokumentacją projektową poprzez jej gromadzenie w folderach i możliwością nadpisania wersji dokumentu wraz z zachowaniem poprzedniej; 
  4. Posiadać intuicyjne mechanizmy komunikacji wspierające współpracę zespołu na każdym realizowanym etapie;
  5. Być dostępny na urządzeniach mobilnych.

Sprawdź jak powyższe zagadnienia wspiera KeyPM i umów się na bezpłatną prezentację systemu wysyłając formularz dostępny na stronie: Kontakt.