grudzień 25, 2014

Zmiana regulaminu

Regulamin w brzmieniu obowiązującym od 25 grudnia 2014 r. jest dostępny pod adresem http://www.keypm.com.pl/terms_of_use.html. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu stosują się postanowienia obecnie obowiązującego regulaminu. Informujemy również, że przysługuje Państwu uprawnienie do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół keyPM